زیست فناوری قارچهای صنعتی و خوراکی

تعداد بازدید:۱۲۰۹
  • بررسی عمل ژن‌های کنترل کننده صفات کمی‌در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
  • تعیین بهترین محیط کشت جهت رشد سویه مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس
  • شناسایی باکتری‌های دخیل در فرآیند کمپوست‌سازی در قارچ‌های خوراکی دکمه‌ای
  • تولید قارچ خوراکی دارویی 
 
1541309746-mashroom.jpg
آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۸