تشخیص و درمان بیماری های پستان

تعداد بازدید:۱۷۸۱

خدمات قابل ارائه :

کلینیک فامیلی سرطان

خدمات و تحقیقات کلینیکی

 

1- آگاهی عمومی:

آموزش

آموزش عمومی (کلاسهای آموزشی و جلسات آموزش عمومی )

آموزش تخصصی (کنگره دو سالانه)

2- آمار و زمینه های تحقیقاتی:

غربالگری

 پژوهش در زمینه های :

تشخیص

درمان

بازتوانی

کیفیت زندگی

3- ثبت اطلاعات بیماران کلینیک:

4- تدوین پروتکل های درمانی و پیش آگهی

5- انتشارات

  فصلنامه بیماریهای پستان

  کتابچه های آموزشی

خدمات کلینیک بیماریهای پستان:

•تشخیص و درمان بیماریهای پستان

مامو گرافی تشخیصی

سونوگرافی تشخیصی

•تصویر برداری مداخله ای

بیوپسی استریوتاکتیک

بیوپسی تحت هدایت سونوگرافی

لوکالیزه کردن ضایعات  با WIRE

لوکالیزه کردن با هدایت سونوگرافی

•بیوپسی

بیوپسی با سوزن درشت

بیوپسی با جراحی

 

 

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۸