سلول درمانی

•درمان لک وپیس
•سلول درمانی بیماری های قلب
•سلول درمانی ضایعات قرنیه
•سلول درمانی ضایعات  استخوان
•سلول درمانی بیماری های کبد
 
1541309355-cell-therapy-for-corneal-injuries.jpg
 
آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۵