جرمهای نسوز

 

مورد مصرف در
واحد تقطیر اتمسفریک و خلأ
واحد ریفرمینگ کاتالیستی
واحد کراکینگ کاتالیستی بستر سیال (FCC)
واحد گوگرد سازی (مخازن احتراق فرآیند کلاوس)
واحد تولید آمونیاک (واحد تولید هیدروژن)
واحد کلسیناسیون کک
رآکتورهای تولید کربن بلک
- اگریگیت آلومیناسیلیکاتی سبک برای کاربرد در دیرگدازهای منولیتیک (فناوری کسب شده)
فناوری های در حال کسب
- تولید قطعات ویژه نسوز اعم از بلوک مشعل، روزنه دید و اشکال خاص آلومینایی
- ساخت فوم های عایق آلومینایی به روش تزریق گاز

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۷