مواد ویژه

ـ سدیم فلوروفسفات

ـ آزودی کربن آمید

ـ هگزا متا فسفات

ـ نیو فتالیمید

ـ سولفو بنزآمید

ـ سولفوریل کلراید

ـ سولفاتیازول

 

 واحد پایلوت سولفوریل کلراید

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۷