مواد فعال سطحی

تعداد بازدید:۱۸۲۸

ـ لورامید و سوپرآمید

ـ کوکو آمیدو پروپیل بتائین

ـ  سوربیتان استرهای 20، 60 و 80         

ـ سولفوساکسینات

ـ تترا استیل اتیلن دی آمین

 

1541310403-chemical-surfactans.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 واحد پایلوت، 100 کیلوگرم در روز-  تترا استیل اتیلن دی آمین

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷