تحقیق و فناوری

تعداد بازدید:۲۰۳۸

به منظور نیل به خود اتکایی و ارائه الگویی بومی از تولید دانش، جهاد دانشگاهی به هدایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم و فناوری و پیگیری بهره برداری از نتایج تحقیقات می پردازد.

تنوع فعالیت ها :

 • مطالعات امکان سنجی، نظر سنجی، طرح های جامع و تدوین استراتژی
 • تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای 
 • طراحی مفهومی، پایه و مهندسی
 • نمونه سازی و تولید نیمه صنعتی
 • تدوین دانش فنی و مستند سازی
 • خدمات مدیریتی و حمایت فنی از تولید و بهره برداری انبوه
زمینه های  فعالیت :
 1. علوم پایه
 2. فنی و مهندسی
 3. پزشکی
 4. علوم انسانی و اجتماعی
 5. کشاورزی و منابع طبیعی
آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷