تحقیق و فناوری

به منظور نیل به خود اتکایی و ارائه الگویی بومی از تولید دانش، جهاد دانشگاهی به هدایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم و فناوری و پیگیری بهره برداری از نتایج تحقیقات می پردازد.

تنوع فعالیت ها :
مطالعات امکان سنجی، نظر سنجی، طرح های جامع و تدوین استراتژی
تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای 
طراحی مفهومی، پایه و مهندسی
نمونه سازی و تولید نیمه صنعتی
تدوین دانش فنی و مستند سازی
خدمات مدیریتی و حمایت فنی از تولید و بهره برداری انبوه

زمینه های  فعالیت :
علوم پایه
فنی و مهندسی
پزشکی
علوم انسانی و اجتماعی
کشاورزی و منابع طبیعی
آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۶