دستگاه سیار صحت سنج

تعداد بازدید:۱۱۰۳


کاربرد:

•کالیبره کردن پایانه‌های صدور نفت
 بررسی صحت تجهیزات اندازه‌گیری حجم مایعات

مشخصات فنی:
•حجم تانک: 300 گالن آمریکا
•حداکثر دبی: 200 گالن بر دقیقه
•سیستم کنترل:  تمام خودکار با استفاده ازPLC
•دقت تانک: 0.025 گالن                                                        
•عدم قطعیت تانک: 0.02%
•نوع دبی سنج: جابجایی مثبت
•دقت دبی سنج: 0.005 گالن
•تکرار پذیری دبی سنج: 0.02%

 

 

1548066939-3-.jpg 1541308597-ytank-prover1.jpg

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۸