خدمات اپتیکی

تعداد بازدید:۱۰۵۹
• آزمایش واندازه گیری محافظ چشم، تجهیزات و قطعات اپتیکی
–عینک‌های آفتابی و عینک‌های حساس به نور خورشید
– عینک‌های محافظ
– لنزهای درون‌چشمی
– عینک‌های شنا
– عینک‌های اسکی
– محافظ‌های چشم
– تمامی انواع قطعات و عناصر نوری
• تعمیرات تجهیزات اپتیکی
  میکروسکوپ
  تلسکوپ
  لنزومتر
  تجهیزات آموزشی
 
آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۷