تجهیزات اپتیکی

تعداد بازدید:۹۸۳

لنزومتر
میکروسکوپ آزمایشگاهی و جراحی
انکسار سنج چشم پزشکی
پروژکتور نمودار
سیستم‌های اپتیکی تصویر‌ساز و انتقال
چشمی و شیئی میکروسکوپ
قطعات و لنزهای تشخیص و درمان در چشم پزشکی‌ازقبیل:

 Four Mirror
عدسیهای ویتراکتومی
عدسیهای Suture Lysis
 

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۷