بازوهای بارگیری نفت خام

  Øکاربرد: 

استفاده جهت ایجاد ارتباطی انعطافپذیر و کنترل شده برای انتقال نفت خام یا سایر فرآوردههای مشابه از اسکله به کشتی یا بالعکس. 

Øمشخصات فنی:

دارا بودن 5 بازو با طول بیش از 20 متر و قطر 12 اینچ.

نوع تعادل: DRCMA  (دو وزنه تعادل بازوی دریایی دوار)

طول بلندکننده:‌6500 میلیمتر

طول بخش داخل کشتی: 10850 میلیمتر

طول بخش خارج کشتی:‌ 9300 میلیمتر

Øتجهیزات:

QC/DC جهت اتصال و جداسازی راحت و سریع از کشتی

ERS جهت حفظ ایمنی در مواقع اضطراریسیستم Drain خودکار

سیستم PMS جهت مونیتورینگ موقعیت بازو

کنترل از راه دور رادیویی                                                                          

سیستم هشدار

Ø مزایا:                                                                                                                            

جداشدن بازوهای بارگیری به‌صورت کاملاً  اتوماتیک در شرایطی که بازوها پر از نفت باشند.

کاهش زمان انفصال بازوها در حین عملیات شرایط اضطراری در طراحی جدید

قابلیت مانیتورینگ حرکت بازوها در حین عملیات

 •امکان مانیتورینگ نیروهای وارده بر بازو در حین عملیات

امکان بارگیری نفت با سرعت 12 متر بر ثانیه

 

     1548067884-1-.jpg  1541308914-arm-marine1.jpg

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۳۹