بازوهای بارگیری نفت خام

Øکاربرد:
استفاده جهت ایجاد ارتباطی انعطافپذیر و کنترل شده برای انتقال نفت خام یا سایر فرآوردههای مشابه از اسکله به کشتی یا بالعکس.
Øمشخصات فنی:
دارا بودن 5 بازو با طول بیش از 20 متر و قطر 12 اینچ.
نوع تعادل: DRCMA  (دو وزنه تعادل بازوی دریایی دوار)
طول بلندکننده:‌6500 میلیمتر
طول بخش داخل کشتی: 10850 میلیمتر
طول بخش خارج کشتی:‌ 9300 میلیمتر
Øتجهیزات:
QC/DC جهت اتصال و جداسازی راحت و سریع از کشتی
ERS جهت حفظ ایمنی در مواقع اضطراریسیستم Drain خودکار
سیستم PMS جهت مونیتورینگ موقعیت بازو
کنترل از راه دور رادیویی                                                                          
سیستم هشدار
Ø مزایا:                                                                                                                            
جداشدن بازوهای بارگیری به‌صورت کاملاً  اتوماتیک در شرایطی که بازوها پر از نفت باشند.
کاهش زمان انفصال بازوها در حین عملیات شرایط اضطراری در طراحی جدید
قابلیت مانیتورینگ حرکت بازوها در حین عملیات
امکان مانیتورینگ نیروهای وارده بر بازو در حین عملیات
امکان بارگیری نفت با سرعت 12 متر بر ثانیه
 

1541308914-arm-marine1.jpg

1541308935-oils3.jpg

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۳