شرکتهای وابسته

تعداد بازدید:۱۴۲۸

ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

محل استقرار

1

شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان

خدمات بانک خون بند ناف سلولهای بنیادی

تهران

2

شرکت مهندسین مشاور تلاش نقش جهان

خدمات مشاوره‌ای و نظارت پروژه‌های عمرانی

اصفهان

3

شرکت مهندسی بهنیان جنوب

خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و ژئوتکنیک مشاوره و نظارت بر پروژه‌های عمرانی

اهواز

4

شرکت جاهد شاریز

خدمات مشاوره طراحی ، نظارت و اجرای پروژه‌ها، عمرانی

کرمانشاه

5

شرکت زمین کاوگستر

مهندسی ژئوفیزیک و مهندسی معدن

(اکتشاف، استخراج و فرآوری)

تهران

6

شرکت زمین نگار صفه

ژئوفیزیک و مطالعات معدنی

اصفهان

7

شرکت فناوری رایانه اسراء

خدمات مشاوره ای و نظارت ، آموزشی و پژوهشی، طراحی، تولید در زمینه‌های الکترونیک

شیراز

8

شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه

خدمات مشاوره و ساخت

تهران

9

شرکت دانش بنیان

تجاری سازی دانش فنی

تهران

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷