مرکز اطلاعات علمی

تعداد بازدید:۱۳۴۵

مرکز اطلاعات علمی
پایگاه اطلاعات علمی برای ساماندهی و پردازش اطلاعات و مقالات علمی منتشر شده در نشریات علمی – پژوهشی

جستجو و ارائه چکیده مقالات نشریات علمی - پژوهشی کشور                                         
دسترسی به متن کامل (Full Text) مقالات                                                                   
معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در ISI                                                
 دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی                       
سرویس گزارش های استنادی نشریات علمی – پژوهشی کشور (JCR) از طریق شاخص تاثیر (Impact Factor)  و شاخص آنی (Immediacy Index)         
 معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد 
سرویس ارسال الکترونیکی مقالات (Online Submission) و رهگیری پیشرفت کار توسط نویسندگان


  

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۳۹۷