رئیس جهاددانشگاهی

تعداد بازدید:۱۴۳۷

دکتر حمید رضا طیبی

 

تلفن: 66409786-21-98+

فکس: 66411575-21-98+

 

ایمیل: hrtayebi@acecr.ac.ir

 

 


آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷