مهندسی و علوم

توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اولین همایش ملی "مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون" از دوم تا چهارم آبان ماه سال جاری در مشهد برگزار می‌گردد.
اولین همایش ملی "مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون" برگزار می‌شود

توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اولین همایش ملی "مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون" از دوم تا چهارم آبان ماه سال جاری در مشهد برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر محمدرضا هدایتی مقدم، با بیان این مطالب افزود: در حاشیه این همایش که دارای امتیاز بازآموزی است، کارگاه‌های جانبی و کنفرانس‌های دانشجویی نیز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب