فرهنگی

تعداد بازدید:۱۶۲۸
فعالیت های فرهنگی
جهاددانشگاهی ماهیتاً یک نهاد فرهنگی است و از آغاز شکل‌گیری و تکوین، فعالیت فرهنگی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. حضور و مشارکت دانشجویان، اصل ثابت و ویژگی مستمر و مستقیم فعالیتهای فرهنگی در جهاددانشگاهی است.اهداف فرهنگی جهاددانشگاهی، به ترتیب زیر تعیین شده اند:
- تعمیق گرایش و باورهای دینی و آگاهیهای سیاسی نسل جوان، بویژه دانشجویان
- تبلیغ و ترویج آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از انقطاع نسلها و مقابله با تهاجم فرهنگی
- رشد خلاقیت و پرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان بویژه دانشجویان
- ایجاد زمینه برای تقویت روحیه خودباوری و هویت ملی و مشارکت فعال جوانان، بویژه دانشجویان در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور

فعالیت های فرهنگی در واحدهای جهاددانشگاهی و نیز در سازمان های فرهنگی جهاددانشگاهی پیگیری می شوند.

مؤسسات و مراکز فرهنگی

  • خبرگزاری دانشجویان ایران (ISNA)
  • خبرگزاری قرآنی ایران(IQNA)
  • سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
  • سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
  • سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور
  • مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ISPA)
  • مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران
  • مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی
  • مؤسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۹