پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

تعداد بازدید:۷۹۵

پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

 

درحال حاضر در جهاد دانشگاهی  2 پارک علم و فناوری و 19 مرکز رشد در حال فعالیت هستندکه عناوین  آنها به شرح ذیل می باشد.

فهرست پارک های علم و فناوری

ردیف

نام پارک علم و فناوری

سال تأسیس

1

پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی(کرمانشاه)

1386

2

پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی(البرز)

 

1387

 

فهرست مراکز رشد

ردیف

نام مرکز رشد

سال تأسیس

ردیف

نام مرکز رشد

سال تأسیس

1

مرکز رشد رویش

1381

11

مرکز رشد اسلام آباد غرب

1390

2

مرکز رشد کرمانشاه

1383

12

مرکز رشد سنقر و کلیائی

1390

3

مرکز رشد هرمزگان

1386

13

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1390

4

مرکز رشد گیاهان دارویی

1387

14

مرکز رشد کنگاور

1390

5

مرکز رشد خراسان شمالی

1387

15

مرکز رشد  کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری روانسر

1391

6

مرکز رشد زیست فناوری ابن سینا

1388

16

مرکز رشد  کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری سرپل ذهاب

1391

7

مرکز رشد بیوتکنولوژی رویان

1388

17

مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی ایلام

1391

8

مرکز رشد لرستان

1389

18

مرکز رشد فرآورده های گیاهان دارویی اردبیل

1392

9

مرکز رشد واحدهای پیشرفته مخابرات

1389

19

مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیمور

1392

10

مرکز رشد کشاورزی مدرن ارومیه

1390

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷