ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۱۴۴۷

فعالیت های جهاددانشگاهی به وسیله شبکه نظام مندی از تشکیلات و سازمان ها به شرح زیرصورت می‌گیرد

• هیأت امنا
• دفترمرکزی جهاددانشگاهی
• واحدهای جهاددانشگاهی مرتبط با دانشگاههای اصلی تهران و همچنین واحدهای استانی در سراسر کشور
• پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی
• 132 گروه پژوهشی و 120 مرکز خدمات تخصصی به عنوان مهمترین اجزای تشکیل دهنده واحدها و پژوهشکده ها
• پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
• موسسات آموزشی
• مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
• مرکز اطلاعات علمی
• سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
• مؤسسات و شرکت‌های وابسته
آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷