آموزش

اولین دوره‌ی آموزشی بین‌المللی مدیریت زخم برگزار شد
اولین دوره‌ی آموزشی بین‌المللی مدیریت زخم برگزار شد

اولین دوره‌ی آموزشی بین‌المللی مدیریت زخم برگزار شد

اولین دوره بین‌المللی مدیریت زخم تحت نظارت ICW آلمان و با مدرک بین‌المللی به همت پژوهشکده زخم و ترمیم بافت یارا در جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد.

ادامه مطلب