1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سیستم های الکتریکی>
حمل ونقل ريلي> تجهيزات برقي>
 
رکتیفایر پست های ترکشن مترو
مشخصات فني:

- ولتاژ خروجي: 750V DC / 1500 V DC
- مطابق با استاندارد IEC 146
- محيط نصب: محيط بسته
- كاربرد: تغذيه نيروي محركه مترو
- حداكثر جريان خروجي: 4000A DC
- تعداد فاز ورودي: 6 فاز
- نوع يكسو كنندگي: 6 فاز تمام موج
- خنك كنندگي: هوا خنك با گردش طبيعي AN
رکتیفایر ساخت جهاد دانشگاهی علم و صنعت نصب شده در ایستگاه مترو باقرآباد تهران

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
راه اندازي
تعمير
ارتقا
پروژه های EPC
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد علم و صنعت ایران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved