1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>اتوماسيون صنعتي>
مهندسي و علوم>مهندسي مكانيك>
صنعت نفت>تجهيزات صنعت نفت>
 
صحت سنج پايانه‌هاي نفتي
كارفرما: شركت پايانه‌هاي نفتي ايران كاربردها: كاليبره كردن پايانه‌هاي صدور نفت بررسي صحت تجهيزات اندازه‌گيري حجم مايعات دستگاه سيار صحت‌سنج (Tank Prover) از يك دبي‌سنج (Flow meter) دقيق، يك تانك بسيار دقيق و مدرج، سيستم پمپاژ، سيستم كنترل و محاسبه تشكيل شده است. براي اولين بار در جهان اين دستگاه توسط محققان جهاد دانشگاهي مجهز به سيستم كنترل تمام خودكار و محاسبه مقادير كاليبراسيون با استفاده از سيستم PLC شده است. با بكارگيري اين سيستم هوشمند در دستگاه صحت‌سنج سيار علاوه بر تسهيل كاربري، نقش خطاي انساني در اندازه‌گيري و محاسبه كاملاً حذف مي‌گردد. اين دستگاه براي كنترل صحت و كاليبراسيون پايانه‌هاي صدور نفت به كار مي‌رود. از آنجا كه مقدار اندك خطا در اندازه‌گيري اين پايانه‌ها مي‌تواند به منجر به زيان هنگفت مالي گردد، دقت عملكرد اين دستگاه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تمامي روند طراحي و ساخت اين دستگاه در كشور صورت گرفته و از مهندسي معكوس يا نمونه‌برداري به هيچ وجه استفاده نشده است. بدين واسطه دانش طراحي، ساخت و كاليبراسيون انواع ظرف‌هاي دقيق و سيستم‌هاي اندازه‌گيري مبتني بر سنجش حجمي بومي‌سازي شده است. مشخصات فني: حجم تانك: 300 گالن آمريكا حداكثر دبي: 200 گالن بر دقيقه سيستم كنترل: تمام خودكار با استفاده از PLC دقت تانك: 0.025 گالن عدم قطعيت تانك: 0.02% نوع دبي سنج: جابجايي مثبت دقت دبي سنج: 0.005 گالن تكرار پذيري دبي سنج: 0.02%
 
 
 
 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
طراحي مفهومي
طراحي پايه
طراحی تفضیلی
تدوین دانش فنی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده تکنولوژی تولید
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved