1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد ويژه>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد شيميايي مورد نياز صنعت نفت >
صنعت نفت>مواد مورد نياز صنعت نفت >
صنعت نفت>فرايندهاي نفت>
 
DRA ماده كاهنده افت فشاردرخطوط لوله نفت
 

افزودن مقدار ناچيزي از اين ماده باعث جلوگيري از افت فشار در خط لوله و بهبود ظرفيت بهره برداري از خط مي شود. اين امر باعث كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري خطوط انتقال نفت مي شود.ماده کاهنده افت فشار  سبب بهبود جریان سیال در خط لوله شده و در نتیجه باعث افزایش میزان انتقال سیال و در پی آن کاهش میزان انرژی مورد نیاز برای پمپاژ می شود.

مشخصات :

 قابل ارائه در فاز دوغابي( سوسپانسیون پلیمر در حلال الکلی)

 ماندگاري طولاني در بسته بندي

 
نقطه اشتعال 65 درجه سانتیگراد

تاييد شده توسط واحد كنترل كيفيت

 
قابل ارائه در ظروف با ظرفيت هاي متفاوت
 
 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
ارائه اطلاعات يا داده
طراحي مفهومي
مطالعات امكان سنجي
طراحي پايه
طراحی تفضیلی
نمونه سازي
تدوین دانش فنی
خدمات تحقيق و توسعه

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved