1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات اجتماعي>
 
اقوام غرب ایران

*      توانمندی ها :

·         انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی و اجتماعی در سطح منطقه ای با موضوعات ذیل:

-         زبان و ادبیات و هنرها

-         آداب و رسوم (پوشش و لباس، اوقات فراغت، ورزش های محلی و ...)

-         عقاید و باورها و نهادهای مذهبی و دینی

-         مسائل اقتصادی و اجتماعی(نسبت جرائم، آموزش و پرورش، مهاجرت، سیاست‌های توسعه‌‌ای)

-          مسائل سیاسی(مشارکت عمومی و مشارکت سیاسی اقوام، توزیع فرصت‌های سیاسی، ارتباط اقوام دو سوی مرز و با دولت‌های مجاور).

 • انجام مطالعات بین رشته ای ملی و منطقه ای در حوزه قومیت ها
 • انجام پژوهشهای تقاضا محور برای سازمانها و ارگانها در حوزه قومیت ها
 • ارائه مشاوره های تخصصی و نظارت بر فعالیت های علمی و پژوهشی با موضوع قومیت ها
 • برگزاری نشست ها، دوره ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی با موضوع قومیت ها


 

*      پروژه ‏هاي انجام شده :

 اطلس قومی جامعه روستایی استان کرمانشاه

 • بررسي مقايسه اي پتانسيل شيوع آنومي( بي نظمي اجتماعي )در شهر های اسلام آباد و جوانرود و زمينه هاي بروز آن
 • مطالعات اقوام

 *      پروژه ‏هاي در دست انجام:

·         -مسائل قومی در استان :فرصت ها، چالش ها

·         -راههای ارتقاء فرهنگ قانون پذیری اقوام

 *      مشتریهای محصول/خدمات حوزه تخصصی:

 • -سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی
 • -دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
 • -پژوهشکده ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی

 *      موارد قابل ارائه  :

 • خدمات تخصصی اجتماعی
 • -طراحی تحقیق
 • -مشاوره های تخصصی
 • -آموزش های تخصصی

·        عوامل و مؤلفه هاي هويت ساز

 • پروژه های مشترک و کارفرمایی در زمینه های ذیل:

-تأثير تحولات و فرايند هاي فرهنگي ، اجتماعي و فكري جهاني بر هويت محلی

-پژوهش و شناسايي زمينه هاي همگرايي و واگرايي خرده‌فرهنگ‌ها و فهم زمينه‌ها و علل همسازي اقوام

-مناسبات و روابط بين فرهنگي اقوام

-مطالعه و پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در زمينه‌هاي مختلف فرهنگ و تمدن اقوام غرب کشور

-تحقيقات بنيادي و كاربردي در حوزه اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي و خرده ‌فرهنگ هاي غرب کشور

-تحقيق و پژوهش درباره شناسايي مؤلفه‌ها، زمينه‌ها، علل و فرايند تحول هويت اقوام  

-تحقيق درباره پيشينه مناسبات اقوام و زمينه‌ها و علل همگرايي و واگرايي آنها

-بررسي ميزان و چگونگي تأثير رخدادها و روندهاي منطقه‌اي و جهاني بر روابط اقوام

*      کارگاه های مرتبط :

·         -کارگاه کشوری" روش شناسی مطالعات قومی"

·         کارگاه کشوری" نظریه های فرهنگ"

موارد قابل ارائه :
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
مشاوره

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved