1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوری خلأ بالا>
 
ضخامت سنج كريستالي كامپيوتري


 


·  مشخصات دستگاه:

-      نگهدارنده كريستال، خنك شونده با آب قابل انعطاف از جنس استيل

-      كريستال كوارتز 6 مگاهرتز

-     نوسان ساز 6 مگا هرتز

-      كارت كامپيوتري اندازه گيري فركانس با نرم افزار كاربري

 

 

         دريافت گواهي ثبت اختراع براي حسگر ضخامت­سنج كريستالي (1387)

 

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
راه اندازي
تعمير
نگهداري
ارتقا
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد صنعتی شریف
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved