1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سیستم های الکتریکی>
صنعت نفت>تجهيزات صنعت نفت>
 
ترانس ركتيفاير حفاظت كاتديك
   
 
كاربرد:
- حفاظت در برابر خوردگي سازه هاي فلزي مانند لوله هاي نفت، گاز و آب - اسكله ها و تانكهاي ذخيره مواد


روشهاي كنترل:
- پله اي
- پيوسته توسط اتوترانسفورماتور
- الكترونيكي
- هوشمند

مشخصات فني:
- ولتاژ ورودي: up 220 V / 380 V 1 or 3 Ph
- جريان خروجي: up 0 - 400 ADC
- ولتاژ خروجي: up 0 - 250 VDC
- درجه حفاظت: 54 و 55

  

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
راه اندازي
تعمير
ارتقا
پروژه های EPC
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد علم و صنعت ایران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved