1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
پزشكي و سلامت>داروهاي گياهي>
 
اثرات بيولوژيك گياهان دارويي

1- بررسي اثرات ضد ديابتي گياهان دارويي در فاز حيواني، فاز سلولي و بافت ايزوله
2- بررسي اثرات باليني گياهان دارويي در درمان ديابت و هپاتيت
3- مطالعه سم شناسي حاد ‌و مزمن گياهان دارويي
4- مطالعه محافظت كبدي گياهان دارويي


واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده گیاهان دارویی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved