1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد ويژه>
 
سلنيوم سولفايد
 

بیشترین کاربرد این ترکیب در صنایع بهداشتی بوده و با افزایش مقادیری اندک از این ماده به شامپوها شامپوهایی با اثر بخشی ضد شوره تولید می‌شود.

 

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved