1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>منابع طبيعي، آب وخاك>
 
هیدرولوژی و هیدرولیک

-         كنترل سيل شهرستان گيلانغرب

-         كنترل سيل شهرستان اسلام آباد

-         كنترل سيل  حوزه آبخيز كنشت (مديريت حوزه هاي آبخيز)

-         رونديابي سيلاب به روش دقيق هيدروليكي و با استفاده از روش تفاضل محدود

-         مطالعات هيدرولوژي و منابع آب پارک ملي موته اصفهان

-         مطالعات هيدرولوژي و منابع آب پارک ملي کلاه قاضي اصفهان

-         مطالعات هيدرولوژي و آبهاي زيرزميني منطقه مطالعاتي بنچله جوانرود

 مقاله ها

-         بررسي روند جريان غالب در رودخانه نکارود مازندران

-         پيش بيني مقادير عددي دبي اوج سيلاب با دوره بازگشت­هاي مختلف در پارک ملي کلاه قاضي اصفهان

-         پيش بيني مقادير عددي دبي اوج سيلاب با دوره بازگشت هاي مختلف در پناهگاه حيات وحش موته

-         ارزيابي کارآيي و دقت روشهاي استدلالي و SCS در برآورد سيلاب طراحي حوزه هاي آبخيزکوچک طبيعي

-         بررسي روش هاي سازه اي و عير سازه اي در پيشگيري سيل

-         بررسي روند جريان غالب در رودخانه­ها(مطالعه موردي :رودخانه قره سو کرمانشاه

موارد قابل ارائه :
مشاوره

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved