1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>عمران، معماری و برنامه ريزي شهری>
 
انجام آزمايشات مقاومت مصالح

تعيين مقاومت فشاری آجر

تعيين ابعاد آجر

تعيين تحدب و تقعر آجر

تعيين درصد جذب مواد محلول در آب آجر

تعيين درصد جذب آب آجر

روش تعیین مقدار موادی از سنگدانه که از الک 75 میکرون می گذرد

تعیین مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی

دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت توسط الک

تعیین میزان کلوخه‌های رسی و ذرات خردشونده

تعیین ناخالصی‌های آلی سنگدانه‌های ریز برای بتن

تعیین میزان ذرات سبک در سنگدانه

تعیین میزان سایش مصالح سنگی درشت دانه

ابعاد و رواداری آزمونه های بتن

روانی بتن تازه – آزمایش اسلامپ

تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌های بتن

موارد قابل ارائه :
آزمايش و اندازه گيري

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد يزد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved