1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوري اطلاعات>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
 
گزارش روند علم، فناوري و نوآوري جمهوري اسلامي ايران

تلاش‌های صورت گرفته در حوزه‌ علم و فناوری نقشی حیاتی در توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی کشورها بازی می‌کنند. توجه ناکافی یا عدم توجه به این تلاش‌ها می‌تواند نتایج نامطلوبی را بر آینده‌ یک کشور بگذارد. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری وسیعی بوده و احتیاج به مدیریت منابع ذی‌قیمتی مانند منابع مالی، نیروی‌انسانی ماهر و زیرساخت‌های بسترساز و توانمندساز دارد. اما مدیریت مطلوب این سرمایه‌ها و از آن مهمتر خروجی‌های علمی و فناورانه‌ منتج از آنها، بدون نظارت دقیق میسر نخواهد بود.

موارد قابل ارائه :
ارائه اطلاعات يا داده
برنامه ریزی راهبردی
طرح جامع
مشاوره

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved