1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
توسعه منطقه اي
  • ارزيابي عملكرد طرح توسعه محور شرق سال 78 
  • تأثير تحولات جمعيتي روستاها بر توسعه پايدار
  • آسيب‌شناسي راهبردهاي توسعه‌اقتصادي جنوب شرق آسيا  (به توصيه مقام معظم رهبري)
  • بررسي تاريخ يكصد ساله مناطق نفت خيز جنوب ايران 

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد استان آذربایجان شرقی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved