1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
 
بهینه سازی مصرف انرژی

توانمندی ها و زمینه های فعالیت و تحقیق:
 
  •     ارائه طرح استفاده مجدد از مواد ، انرژی و آب در کارخانجات
  •   بررسی ارتباط مواد آلاینده با مصارف آب ، انرژی و مواد و ارایه روشهای استفاده بهینه از مواد فوق جهت کمینه سازی آلاینده ها و بهینه سازی فرآیند تولید جهت کاهش یا حذف آلودگیهای زیست محیطی
     

فصلنامه پژوهشکده محیط زیستبرخی از تحقیقات و پروژه های انجام شده :

1-    تصفیه پساب صنعتی شرکت تولیدی دستکش گیلان


موارد قابل ارائه :
ارائه اطلاعات يا داده
طراحي مفهومي
طراحي پايه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
نظارت
پايش
مشاوره
آموزش
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده محیط زیست
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved