1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>منابع طبيعي، آب وخاك>
 
مدیریت حوزه های آبخیز

-         مطالعات ارزیابی طرح های آبخیزداری حوزه آبخیز شاعران گیلانغرب

مقاله ها

-         تعیین مناسب ترین روش تهیه نقشه جامع مدیریت حوزه آبخیز با استفاده از GIS

-         ارزيابي روش ژئومورفولوژي در مديريت حوزه هاي آبخيز با استفاده از GIS

-         مقايسه دقت دو روش ژئومورفولوژي و سيستماتيك براي تعيين واحدهاي همگن مديريتي با استفاده از سيستم اطلاعات جفرافيايي (GIS)  

-         بررسي و مقايسه نگرش مديران و کارشناسان آبخيزداري پيرامون مشکلات و   چالش هاي حوزه هاي آبخيز

-         استعداد یابی عرصه های طبیعی، آسیب یا نیاز؟

-         تحلیل درون سازمانی استراتژی ها و چالش های مدیریت حوزه های آبخیز.


واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved