1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
مهندسي و علوم>بيوتكنولوژي>بیوتکنولوژی در صنايع نفت>
صنعت نفت>بيوتكنولوژي در صنعت نفت>
 
زيست پالايي پسماندهاي گل حفاري پايه روغني

 


زيست پالايي پسماندهاي گل حفاري پايه روغني 
 

كاربرد:
 
- تصفیه پسماندهاي مايع و جامد  به روش بیولوژیکی و با استفاده از باکتری‌های نفت‌خوار
- جداسازی، شناسایی و ثبت ژن 16S rRNA   باکتری‌های نفت‌خوار بومی منطقه

ويژگي هاي باكتري هاي نفت خوار
- تجزيه  ترکیبات هیدروکربنی 
- مصرف تركيبات هيدروكربني بعنوان منبع کربن و انرژی 
- توليد  گاز دی‌اکسید کربن و بیوماس سلولی در طي فرآيند تجزيه بيولوژيكي
- دارابودن محصولات بي خطر زیست محیطی
- مصرف محصولات توليدي بعنوان کود بیولوژیکی جهت  اصلاح خاک 
 
نتايج عملي:
باكتريهاي نفت خوار در  3 فاز زير فعاليت دارند: 
- تصفیه پسماندهای مایع
 -تصفیه پسماندهای جامد 
-گیاه‌پالایی (کاشت گیاهان مقاوم مناسب در خاک اصلاح شده حاصل)
 
بدین ترتیب دريكي از پروژه هاي انجام شده :
 مجموع 727 بشکه روغن خالص به روش فیزیکی بازیافت شد
 894 بشکه پسماندهای مایع و  9451 متر مکعب لجن و پسماندهای جامد آلوده به مواد هیدروکربنی به روش بیولوژیکی تصفیه گردید
 188 اصله نهال درخت در خاک اصلاح شده حاصل از پاکسازی بیوژیکی، کاشته شد.
 
 

 
 

  

شکل 1- تجزیه بیولوژیکی پسماند روغنی در مقیاس آزمایشگاهی 

 شکل 2- کاهش میزان هیدروکربن‌های نفتی در لجن بوسیله باکتری‌های نفت‌خوار  
 
شکل 3- مخازن تصفیه میکروبی مجهز به میکسر و لوله‌های هوادهی
 
 
 


شکل 4- طراحی بیوپلاگ (بیورآکتور) جهت هوادهی و تزریق باکتری‌ها و مواد مغذی معدنی به درون توده‌های جامدات آلوده
 
 
 
  

شکل 5- مراحل پاکسازی يكي از پیت هاي  پسماند

 
 
 
 
 
 


 
پروژه اصلي
تصفيه پسماندهاي مايع و جامد كارخانه گل روغني با استفاده از روش بيولوژيكي 
 
 

مشتري اصلي :
 
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اداره پژوهش و فن‌آوری (كارخانه گل روغني حفاري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)                  

    

موارد قابل ارائه :
مديريت پروژه
كنترل پروژه
تدوين استراتژي
راه اندازي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved