1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد فعال سطحی>
صنعت نفت>مواد مورد نياز صنعت نفت >
 
سیلیکاژل اندیکاتوردار غیر کبالتی ایمن
 

 
 
      · كاربردها:
 
  - صنایع گاز
 
        - صنایع برق و الكترونيك
 
        - صنایع دارويي

        -  صنایع شيميايي

        - صنایع بسته بندي

       
 

· مشخصات:

  انديكاتور به كار رفته دراين محصول با ساختار سيليكاژل پيوند شيميايي ايجاد             مي نمايد كه در محيط با رطوبت نسبی پایین كهربايي پررنگ مي باشد و در                محيط مرطوب از زرد كم رنگ تا بي رنگ تغيير رنگ مي دهد و بدين صورت مي              تواند دامنه­اي از رطوبت نسبي محيط را نشان دهد. 
 
 
 
 
       · دستاوردها:       
 
         -  طراحی و راه اندازی خط تولید صنعتی
         - ثبت اختراع      
  
 
 
 
موارد قابل ارائه :
نمونه سازي
تدوین دانش فنی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد صنعتی شریف
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved