1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوری خلأ بالا>
 
فيدتروي الكتريكي

  


· مشخصات دستگاه:

 

   -     قطر فيدترو:  26 ميليمتر

 

   -     حداكثر جريان: 10 آمپر


   -     4 پيني به قطر 2.5 ميليمتر

 

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
نمونه سازي
تدوین دانش فنی
خدمات تحقيق و توسعه
راه اندازي
تعمير
نگهداري
ارتقا

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد صنعتی شریف
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved