1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سیستم های الکتریکی>
صنعت نفت>تجهيزات صنعت نفت>
صنايع نيروگاهي>
انرژي هاي نو>
 
سیستم انتقال برق DC ا HVDC Light System با قدرت 1MVA
کاربردهای اصلی:
- ابزاری جهت انتقال مقادیر زیادی از انرژی الکتریکی در مسافت های طولانی بدون نیاز به جبران سازهای مرسوم در خطوط AC
- اتصال شبکه های برق غیر سنکرون و حتی با فرکانس مختلف به هم
- برق رسانی کابلی جزایر و سکوهای نفتی دور از ساحل جهت اتصال مصرف کننده ها و مولدهای دور به شبکه
- ابزاری برای بهبود پایداری و کیفیت توان شبکه انتقال و توزیع
 
 
موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
راه اندازي
تعمير
ارتقا
پروژه های EPC
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد علم و صنعت ایران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved