1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>منابع طبيعي، آب وخاك>
مهندسي و علوم>عمران، معماری و برنامه ريزي شهری>
مهندسي و علوم>محيط زيست>
مهندسي و علوم>فناوري اطلاعات>
مهندسي و علوم>زمين شناسي>زمين شناسي ومعدن>
 
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محيطي

*      توانمندی ها :

 • تهيه نقشه هاي موضوعي
 • استخراج اطلاعات مكاني از تصاوير ماهواره اي
 • طراحی و پیاده سازی سامانه های پیشرفته مسیر یابی
 • طراحی و پیاده سازی سامانه های تراکینگ و ردیابی خودرو
 • ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص سیستم های اطلاعات مکانی(GIS) پایگاه های اطلاعات مکانی(GeoDatabase)؛ آماده سازی اطلاعات مکانی (Spatial Data) ، کارتوگرافی نقشه ها و ...
 • مکان یابی ( Site Selection)
 • تهیه نرم افزارهای تخصصی در زمینه GIS
 • برنامه نویسی و تهیه نرم افزارهای اختصاصی GIS  در بسترهای شبکه ،وب ، موبایل و ...
 • ·     مشاوره، نظارت، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی (  GIS) ،  سیستم های اطلاعاتی مرتبط (IT ) و تهیه بانک های اطلاعاتی

 

 

*      پروژه ‏هاي انجام شده :

 • تعيين مناطق مستعد جهت بهره برداري از اراضي ملي استان كرمانشاه با استفاده ازGIS
 • پهنه بندي و برآورد رسوب حوزه سد سليمانشاه با استفاده از تکنيک هاي سنجش دور GIS , RS
 • تبیین جامعه شناختی جرم خیزی محلات شهر کرمانشاه با استفاده از GIS
 • اولویت بندی ، بهسازی و نگهداری راه های استان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • بررسی وضعیت و الگوی پراکنش مساجد استان کرمانشاه با استفاده از GIS
 • مکان یابی دفع پسماندهای خطرناک با استفاده از AHP و GIS در استان کرمانشاه
 • مکان یابی دفع پسماندهای خطرناک با استفاده از AHP و GIS در استان کردستان
 • مکان یابی دفع پسماندهای شهری در منطقه دو (شهرستانهای جوانرود، روانسر ، پاوه و ثلاث) با استفاده از GIS
 • مکان یابی دفع پسماندهای شهری در منطقه سه (شهرستانهای گیلانغرب ، سرپل ذهاب و قصر شیرین) با استفاده از GIS
 • سامانه اطلاعات مکانی (GIS ) سازمان جهاد کشاورزی
 • آماده سازی و ورود اطلاعاتGIS  ناحیه 1 و 2 شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه
 • تهيه سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) سازمان صنعت، تجارت و معدن استان قم
 • تهيه نقشه رقومي كاربري اراضي استان كرمانشاه با استفاده از GIS
 • تهيه اطلس شيب استان كرمانشاه با استفاده از GIS
 • سامانه اطلاعات مكانى ابنيه مذهبى استان كرمانشاه ((GIS  اوقاف و امورخيريه استان كرمانشاه
 • سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و  آناليز هوشمند شبكه آب و فاضلاب اداره آب و فاضلاب شهر كرمانشاه
 • تهيه سامانه تشخيص حريم كيفي و آناليز حفر چاه در سامانه GIS
 • تهيه نقشه رقومي شبكه آب و فاضلاب شهر كرمانشاه
 • تهيه نقشه اطلاعات جغرافيايي واحد­هاي صنفي كارخانه­ها و شهرك­هاي صنعتي استان قم
 • نيازسنجي و تحليل اطلاعات مكاني در شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه
 • سیستم یکپارچه شهرسازی( شهرداري) در محیط ((GIS
 • تعیین حریم حفاظتی چاههای آبخوان  میاندربند بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )
 • سامانه اطلاع رسانی شهر کرمانشاه بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS
 • ارزيابي پتانسيل آلودگي آبخوان روانسر با استفاده از مدل DRASTIC و GIS
 • مطالعات و نيازسنجي استقرار GIS سازماني آب وفاضلاب روستايي كرمانشاه
 • پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه به روش آمبرژه و دمارتن  اصلاح شده در مقیاس 1:50000
 • تهيه نقشه جامع منابع آب سطحي وشبكه هيدروگرافي استان كرمانشاه  با استفاده از اطلاعات رقومي و عکس هاي هوايي
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه كيلانبر
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه گراب
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه بنچله
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه صادق آباد
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه سيماني
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه تازه آباد
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه مله بيد
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه كندوله
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه چرمله
 • مطالعات فیزیوگرافی و GIS طرح مطالعاتی حوزه شاعران

 

 

*      مقالات:

مقالات فارسی:

 • کاربرد GIS در بررسي و کنترل مناطق مرزي-همايش ملي مرزها-دانشگاه تهران
 • برآورد کمي و کيفي فرسايش خاک و توليد رسوب به روش MPSIAC  با استفاده از GIS (مطالعه موردي حوزه آبخيز کنشت)-نهمين کنگره علوم خاک و سومين همايش فرسايش و رسوب- تهران
 • ارزيابي روش ژئومورفولوژي در مديريت حوزه هاي آبخيز با استفاده از GIS-سومين همايش ملي مرتعداري   
 • کاربردGIS  در مطالعات منابع آب (مطالعه موردی حوزه کیلانبر)-سمینار مطالعات منابع آب - استان کرمانشاه
 • کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی درعملیات های نظامی-همایش ملی سامانه اطلاعات مکانی(GIS)

 

مقالات لاتین :

·         The priority of Reconstruction, Construction and Management of Kermanshah Province Roads Network using Geographical Information System. MAPMiddleEast2006

·         Applying of GIS and RS in water and watershed management .MAPASIA2006

·         Applying RS and GIS for Soil Erosion and Sediment Estimation by MPSIAC Model MAPASIA2006

·         Study on suitable method to determine land capabilities by RS and GIS in Razavar watershed (west of Iran).MAPASIA2007

·         Analysis of Linear Features in Related to Structure and Lithology in Kermanshah Region Using Digital Elevation Model .Journal of World Applied Sciences

·         Integrating multi-criteria decision analysis for a GIS-based hazardous waste landfill sitting in Kurdistan Province, western Iran.Journal of Waste Management

 

 

*      مشتریهای محصول/خدمات :

·         استانداري

·         نيروي انتظامي

·         سازمان صنعت، معدن، تجارت

·         موسسه آموزش عالی

·         مرکز رشد واحدهای فناوری

·         شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي

·         شركت آب منطقه­اي

·         اداره اوقاف و امور خیریه

·         بنیاد مسکن

·         جهاد كشاورزي

·         شهرداری کرمانشاه

·         و...

 

 

*      موارد قابل ارائه  :

 • تهيه نقشه هاي موضوعي
 • پياده سازي سیستم های اطلاعات مکانی(GIS)
 • طراحی و پیاده سازی سامانه های پیشرفته مسیر یابی
 • برنامه نویسی و تهیه نرم افزارهای اختصاصی GIS  در بسترهای شبکه ،وب ، موبایل و ...
 •  

 

*      کارگاه های مرتبط :

·         کارگاه آموزشي GIS  -  شهرداران منطقه 5 کشور

·         کارگاه  آموزشي کاربردGIS  در صنعت  برق

·         کارگاه آموزشي کاربرد سنجش از دور(RS)وسیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )در علوم محیطی

·         کارگاه آموزشي کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )در مكانيابي(site selection)

·         کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )در آمايش سرزمين

·         کارگاه آموزش کاربردی GPS

·         برگزاري چندين دوره آموزشي نرم افزار ARCGIS و Geomantic


-         تهيه نقشه جامع منابع آب سطحي و شبكه­ي هيدروگرافي استان كرمانشاه با استفاده از اطلاعات رقومي و عكس هاي هوايي

-         بررسي وضعيت و پراکنش مساجد استان کرمانشاه با استفاده از  GIS

-         تعيين مناطق مستعد جهت بهره برداري ازاراضي ملي استان كرمانشاه با استفاده ازGIS

-         اولويت بندي بهسازي، ساخت و نگهداري راه­هاي استان کرمانشاه با استفاده از GIS

-         تهيه بانك اطلاعاتي جامع خشكسالي(Meta Data )

-         بانك اطلاعاتي حوادث غير مترقبه استان كرمانشاه

-         مكان يابي نقاط مساعد احداث آب بند در  دشت­هاي استان كرمانشاه

-         مكان يابي دفع و دفن پسماندهاي شهري شهرستان­صحنه

-         مكان يابي دفع و دفن پسماندهاي شهري شهرستان­ جوانرود

-         مكان يابي دفع و دفن پسماندهاي شهري شهرستان­ گيلانغرب 

-         طراحی نرم افزار سامانه اطلاعات کشاورزی استان کرمانشاه

-         نرم افزار بانک اطلاعات عکس های هوایی استان کرمانشاه

-         تشکیل بانک اطلاعات توصیفی مکانی(GIS) واحد های صنعتی و معدنی استان قم

 

موارد قابل ارائه :
مطالعات امكان سنجي
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
نظارت
مشاوره
آموزش
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved