1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فرآوري مواد فلزي>
 
تهيه آلياژهاي آهني وغير آهني

تهيه آلياژهاي آهني وغير آهني

   آلياژهاي مغناطيسي
  Ni-Mo-Fe(Supermalloy)                         مغناطيس نرم

 Fe-Ni                                         مغناطيس نرم
Fe-Al                                         مغناطيس نرم
Fe-Si                                         مغناطيس نرم
 W-Cr                                          مغناطيس‌ سخت
W-Cr-Co                                       مغناطيس‌ سخت

آلياژهاي مقاوم به حرارت
Fe-Cr-Al      کاربرد در مقاومتهای حرارتی و مبدل کاتاليستی
   Inconel         کاربرد در ساخت پره های توربين و تجهيزات    درون چاهي

فولادهاي آلياژي
4340                   کاربرد در صنايع نظامي (زره ها و ...)

آلياژهاي پايه مس

Cu-Cr                 كاربرد در جوش هاي مقاومتي و نقطه اي
‍‍‍Cu-Cr-Ni-Ti                       كاربرد در صنايع هوا فضا
 ‍‍‍Cu-Cr-Ni-Si    كاربرد درخط ريخته گري پيوسته مس (روش هزلت
)موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
نمونه سازي
تدوین دانش فنی
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
دانش فني
انتقال تكنولوژي طرح آزمايشي يا پايلوت
خدمات مهندسی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved