1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
مهندسي و علوم>مهندسي مكانيك>
 
فيلترهاي كيسه اي و بگ هاوس
فيلترهاي كيسه اي با سطح كاربرد وسيع در صنايع به عنوان يكي از روشهاي غبارگيري معمول و اقتصادي در فرايندهاي مختلف صنعتي مي باشند كه بازدهي بسيار بالايي در جذب ذرات با حداقل غبار خروجي را دارند
 
نمونه پروژه هاي انجام شده:
 
سيمان تهران
 
سيمان زابل
 
سيمان سامان غرب
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
تدوین دانش فنی
خدمات تحقيق و توسعه
مديريت پروژه
كنترل پروژه
تضمين كيفيت
نظارت
مشاوره
راه اندازي
تعمير
ارتقا
پروژه های EPC
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد علم و صنعت ایران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved