1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوري اطلاعات>مركز اطلاعات علمي>
 
نمایه سازی مقالات نشریات علمی پژوهشی کشور

نشریات علمی پژوهشی به عنوان منابع غنی علمی در میزان رشد تولیدات علمی کشورها نقش مهمی را ایفا می کنند. در همین راستا پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با نمایه سازی متن کامل مقالات علمی پژوهشی کشور در گروه های تخصصی علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، دامپزشکی، هنر و معماری و علوم پزشکی از سال 1379 تا سال جاری، این فرصت را در اختیار محققان و پژوهشگران قرار داده تا با دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اصل مقالات، به کار تحقیق و پژوهش بپردازند. این نشریات در دو بخش فارسی و انگلیسی به صورت چکیده و متن
کامل قابل استفاده می باشند.

موارد قابل ارائه :
ارائه اطلاعات يا داده
خدمات تحقيق و توسعه

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
مرکز اطلاعات علمی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved