1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فرآوري مواد فلزي>
 
تهيه هاردنرها

Ni-Cr                            مواد اوليه تهيه سوپر آلياژ
‍‍‍Ni-Mo                            مواد اوليه تهيه سوپر آلياژ
 ‍‍‍Al-Ti       مواد اوليه تهيه آلياژهای تيتانيم و ريزدانه‌كنندهFe-Ti                         مواد اوليه تهيه آلياژهاي آهني
Fe-Cr     (مواد اوليه تهيه فولادهای خاص (با کربن بسيار پايين

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
ارائه اطلاعات يا داده
نمونه سازي
تدوین دانش فنی
دانش فني
انتقال تكنولوژي طرح آزمايشي يا پايلوت
خدمات مهندسی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved