1396/09/26
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد ويژه>
صنعت نفت>مواد مورد نياز صنعت نفت >
 
دي امولسيفاير
 

این ترکیب برای شکستن امولسیون نفت خام با آب و در نتیجه حذف آب و املاح محلول در آن که در فرآورش نفت خام ایجاد اشکال می‌کنند، به کار برده می‌شود.

 
 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
تدوین دانش فنی
خدمات تحقيق و توسعه

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved