1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فرآوري مواد فلزي>
 
نانوساختارهاي مغناطيسي و نيمه هادي
بررسي نانوساختارها در دو زمينه
 
 • بي بعد نيمه هادي و مغناطيسي(نانوذره)
 • چند بعدي نيمه هادي و مغناطيسي(نانولوله، نانوميله و نانوسيم )

ثبت اختراع :

 • سنتز شيميايي نانوذرات كبالت به روش احياء در محيط اتانل
 • سنتز اكسيد آهن در مقياس نانوذره به روش هيدروترمال
 •  سنتز كبالت نانوذره و كنترل سايز آن به رش راديوليز
 • سنتز نانوذرات اكسيد آهن -كبالت به روش شيمايي در محيط آب
 
:طرح هاي پژوهشي  
 • ايجاد و مشخصه يابي نانوساختارهاي  اكسيد روي  توليد شده به روش اسپاترينگ
 • سايز نانوميله= 150-70 نانومتر، نانوسيم = 100-20 نانومتر. ميله اي شكل
 • سايز نانوذرات= 150-50 نانومتر، كروي شكل
 • داراي خاصيت نيمه هادي
 • نوع آناليز: FESEM, XRD, TEM, SEM, PL.
  

 

نانوذرات اکسيد روي سنتز شده در دماي 60 درجه سانتي گراد TEM تصوير   
 
نانوسيم هاي اكسيد روي با قطر 19 نانومتر TEMتصوير  


تدوين دانش فني توليد نانوذرات مغناطيسي در مقياس پايلوت(فاز 1) گاما اكسيد آهن، كبالت
سايز= 50-5 نانومتر. كروي، با مرفولوژي يكنواخت. داراي فاز گاما
داراي خاصيت مغناطيسي قوي
نوع آناليز: AFM, SEM, TEM.
 

   نانوذرات گاما اکسید آهن در حضور میدان مغناطیسی پس از خشک کردن

 

تصاوير فاز نانوذرات گاما اکسيدآهن

 

دستيابي به فن آوري ايجاد نانوساختار يك بعدي تلوريوم روي زير لايه مناسب
 • سايز نانولوله= <100 نانومتر. داراي كريستالهايي با سطح مقطع شش ضلعي
 • سايز نانوميله = 80-50 نانومتر. ميله اي شكل
 • داراي خاصيت نيمه هادي
 • نوع آناليز:XRD, FESEM. 
 
 
تصاویر SEM از میکروساختارهای یک بعدی تلوریوم که در آن  ساختاربلوری هگزاگونال به خوبی قابل مشاهده است
 
 
سنتز كبالت پلي آنيلين و كبالت نانوذره به روش شيميايي
 
 • سايز= 50-25 نانومتر. كروي
 • داراي خاصيت مغناطيسي قوي
 • نوع آناليز: AFM, SEM, TE
 
تهيه نانوذرات اكسيد آهن-كبالت در مقياس آزمايشگاهي و بررسي مرفولوژيكي آنها
 • سايز= 50-20 نانومتر. كروي
 • داراي خاصيت مغناطيسي قوي
 • نوع آناليز:AFM, TEM, SEM. 
 
 
تصوير ميكروسكپ الكتروني رويشي از نانوذرات اكسيد آهن- كبالت كه اندازه ذرات آن كمتر از 25 نانومتر است. 
 
مقالات
 
 The technology of constructing of cylindrical photoreceptor
 
The Study of Photorefractive Wave mixing and Energy Transfer Characteristics
  
Self fields in a planar wiggler and axial magnetic field
 
Electron trajectories and gain for an electromagnetic wiggler with ion- channel guiding
 
Consideration of development field versus photoconductor layer’s thickness
 
Bioelectrocatalysis of Methyldopa by Adsorbed Tyrosinase on the Surface of Modified Glasy Carbon with Carbon Nanotubes
 
Bioelectrocatalysis of Dopamine Using Adsorbed Tyrosinase on Single-Walled Carbon Nanotubes
 
Synthesis of ZnO Nanoparticles and Electrodeposition of Polypyrrole/ZnO Nanocomposite Film
 
 Dual behavior of sodium dodecyl sulfate as enhancer or suppressor of insulin aggregation and chaperone-like activity of camel αS1-casein
 
Effect of salts and sodium dodecyl sulfate on chaperone activity of camel αS1-CN:Insulin as the target protein. Colloids and Surfaces B
 
 Synthesis of nickel oxides nanoparticles on glassy carbon as an electron transfer facilitator for horseradish peroxidase: Direct electron transfer and H2O2 determination.
 
موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
طراحي پايه
دانش فني
تدوين استاندارد

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved