1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
مهندسي و علوم>مهندسي مكانيك>
 
برج خنك كن
برج خنك كن به منظور خنک سازی گاز کوره قبل از ورود به فیلترهای الکترواستاتیک برای غبارگیری می باشد.
 
نمونه پروژه هاي انجام شده:
 
سيمان تهران
 
سيمان داراب
 
سيمان شهركرد
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
راه اندازي
تعمير
ارتقا
پروژه های EPC
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد علم و صنعت ایران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved