1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
مدیریت راهبردی
 

*      توانمندی ها:

·         تدوین برنامه های راهبردی برای سازمانهای دولتی و غیردولتی

·         انجام مطالعات بازار و تدوین برنامه های راهبردی بازاریابی

·         انجام مطالعات امکانسنجی طرح های اقتصادی

·         برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه مطالعات راهبردی

 

*      پروژه ‏هاي انجام شده:

·         تدوین سند راهبردی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

·         تدوین سند توصیفی، تحلیلی مساله شناسی توسعه استان کرمانشاه

·         بررسی مشکلات بازار صنایع کوچک استان کرمانشاه

·         تدوین استراتژی توسعه گردشگری استان کرمانشاه به منظور تعیین جایگاه آن در برنامه راهبرد توسعه شهری کرمانشاه(CDS)

 

*      مقالات ارائه شده:

مقالات فارسی:

      ارزیابی میزان آمادگی مدیران شرکتهای کوچک و متوسط جهت استقرار مدیریت کیفیت جامع TQM

       مقالات لاتین:

 

  • Role of Relationship Marketing in Competitive Marketing Strategy
  • Strategies For Competitive Advantage in Electronic Commerce

 

*      مشتریهای محصول/خدمات:

      کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی

 

*      موارد قابل ارائه:

-         انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای

-         انجام پروژه های مشترک با موسسات پژوهشی و مشاوره ای

-          مشاوره های تخصصی

-         کارگاه های تخصصی

 

*      کارگاه های مرتبط:

-         مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

-         کاربرد BSC در ارزیابی و توسعه برنامه های استراتژیک

-         نشست تخصصی برنامه ریزی توسعه استان

-         تحلیل عوامل داخلی و خارجی و تدوین استراتژی ها


 

موارد قابل ارائه :
نظارت
برنامه ریزی راهبردی
طرح جامع
ارائه راه حل
مشاوره
آموزش
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved