1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سراميك ها>
 
ساخت قطعات ويژه ي سراميكي

قطعات ویژه نسوز

تولید قطعات ویژه نسوز اعم از بلوک مشعل ،روزنه دید و اشکال خاص آلومینایی
 

قطعات سرامیکی خاص 

نوع محصول:قطعات سرامیکی خاص

کاربرد : راهگاه مذاب با خلوص بالا

جنس :آلومینا 98%

دانسیته : 2/3 گرم بر سانتی متر مکعب

دقت ابعادی 1 میلیمتر

دمای کاربرد :1700 درجه سانتيگراد

دستاورد مهم : رسیدن به دانش فنی ساخت در داخل و قطع وابستگی به واردات آجر ضد اسيد

کارفرما: موسسه کامپوزیت ایران

روش شكل دهي: پرس خشك

اساس ماده اوليه: كائولينيت

انبساط حرارتي در 1000 درجه سانتيگراد(%): 0.5-0.4

دانسيته بالك(gr/Cm2): 2/2-2

تخلخل ظاهري(%): 15-8

استحكام خمشي(Kg/Cm2) : 800-600

ديرگدازي(0C): 1520

ديرگدازي تحت بار(0C): 1200

شوك حرارتي 1000 درجه سانتيگراد در آب:12-8

حلاليت در اسيد(%): 1.5-0.5

 

آناليز شيميايي(%)

Al2O3:22  

SiO2:71

 TiO2 :1.2

Fe2O3: 1

CaO: 0.3

MgO: 0.2

   4:قليايي ها

 

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
ارائه اطلاعات يا داده

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد يزد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved