1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>شيمي كشاورزي>
پزشكي و سلامت>داروهاي گياهي>
 
شیمی گیاهان دارویی

         توانایی استخراج مواد موثره گیاهان دارویی، آنالیز و شناسایی آنها، بررسی اثرات بیولوژیک گیاهان داروی، فرمولاسیون سموم گیاهی، تصفیه پساب ها با استفاده از گیاهان

 

*       پروژه ‏هاي انجام شده :

·         بررسی توانایی دو گونه گیاهیSatureja hortensis & Cynara Scolymusدر پالایش فلزات واسطه

بررسی توانایی دو گونه گیاهی Satureja hortensis 
  در پالایش آلاینده های شیمیاییScolymus& Cynara
 
 • بررسی گیاهان محدوده شرکت نفت کرمانشاه در جذب آلاینده های نفتی

·         بررسی خواص ضد قارچ و ضد آفات گیاه Artemisia haussknenchti به منظور فرمولاسیون نمونه تجاری

 • بررسي خواص آنتي اكسيداني و فیتوشیمیایی گياه Frulago angulata
 • مقایسه خواص آنتی اکسیدانی Frulago angulata با آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ در نگهداری روغن نباتی
 • بررسی فیتوشیمیایی دو گیاه ایرانی Falcaria vulgaris& Satureja edmondi
 • مطالعه منابع آنتی اکسیدانهای گیاهی و بررسی روشهای استخراج آنها
 • بررسي فيتو شيميائي و خواص آنتی آنتی اکسیدان4 گياه بومی استان کرمانشاه
 • استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای گیاه Ferulago angulata
 • مطالعه منابع گیاهان رنگزا و بررسی روشهای استخراج و کاربرد آنها
 • بررسي و مقايسه تغييرات درصد روغن فرار و مواد موثره گياه نعناع فلفلي درسه منطقه مختلف كشت آن در استان كرمانشاه
 • بررسی و مطالعه تخریب صوت شیمیایی ترکیبات آروماتیک موجود در پسابهای صنعتی
 • بررسی درصد روغن فرار گیاه آرتیشو در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه
 • بررسي منابع آلاينده خاک، آبهاي سطحي و زيرزميني حوزه آبخيز سد سليمانشاه
 • بررسي و مقايسه تغييرات درصد روغن فرار و مواد موثره گياه نعناع فلفلي درسه منطقه مختلف كشت آن در استان كرمانشاه

 

*       مقالات ارائه شده در حوزه تخصصی:

-          مقالات فارسی:

علایی شیما، خان احمدی معصومه، مقایسه ی اسانس و تغییرات ماده موثره منتول در گیاه نعناع فلفلی در سه منطقه مختلف از استان کرمانشاه. مجله علمی –پژوهشی گیاه زیست بوم. بهار 1387، شماره 9

خان احمدی، م.، علائی، ش.، بررسی میزان و نوع ترکیبات روغن فرار گیاه دارویی خودرو Falcaria vulgaris در استان کرمانشاه و معرفی آن جهت کشت دیم . همایش منطقه ایی بهینه سازی کیفیت و کمیت محصولات زراعی دیم. آذر ماه 1385.

خان احمدی ، م. بررسی خواص آنتی اکسیدان گیاه چویر. مشهد مقدس. 1384مرداد. توسعه پایدار گیاهان دارویی. 523

علایی شیما، خان احمدی معصومه، مقایسه ی اسانس و تغییرات ماده موثره منتول در گیاه نعناع فلفلی در سه منطقه مختلف از استان کرمانشاه. مجله علمی –پژوهشی گیاه زیست بوم. بهار 1387، شماره 9

 

            مقالات لاتین :

·         Khanahmadi, M., Antioxidant Property of Ferulago angulata.Asian Journal For Plant    Sciences. 2006(5): 523-526

·         Khanahmadi, M., shahrezaei, F., Study on Chemical Constituents of the Essential oil of Falcaria vulgaris.J. of Medicinal Plants. Vol:6, No:23. 2007.

·         Khanahmadi, M.,. Efficacy of Hydro ethsnol Extracts and Chemical components of Volatile oil of Falcaria vulgaris. Recent Highligts in flavor Chemistry and Biology,2007. 361-364.

·         Khanahmadi, M., Nomanpour, B. Composition and Anti-gastric Pathogens Activity of Satureja edmondi. Recent Highligts in flavor Chemistry and Biology. 2007-376-379.

·         Khanahmadi, M., Rezazadeh, S.H., Shahrezaei, F., Taran., M., Study on chemical composition and antibacterial and antioxidant properties of Artemisia husskenechtii. Journal of Medicinal plants. 2009. 8(32): 132-141.

·         Khanahmadi, M., shahrezaei, F., Study on chemical composition and antibacterial and antioxidant properties of Allium latifolium. Journal of essential oil bearing plant. Accepted . 2010

·         Khanahmadi, M., shahrezaei, F., Study on chemical composition and antibacterial and antioxidant properties of Smyrnium cordifolium . Acian journal of plant science. 2010.vol:9(2). Pp:99-103.

·         Khanahmadi, M., Volatile Constituents of Falcaria vulgaris From Iran. International Congress and 54 th Annual meeting of Society for medicinal Plant. Finland: helsinky. Agust 2006 . presented

·         Khanahmadi, M., Composition and antimicrobial Activity of the essential oil from Satureja edmondi.. International Congress and 54 th Annual meeting of Society for medicinal Plant. Finland: helsinky. Agust 2006. presented

·         Khanahmadi, M., Efficacy of Hydro ethsnol Extracts and Chemical components of    Volatile oil of Falcaria vulgaris. International Congress and 8th Wartburg Symposium on Flavor Chemistry and Biology . Germany, March 2007. Presentation

·         Khanahmadi, M.,Composition and Anti-gastric Pathogens Activity of Satureja edmondi. International Congress and 8th Wartburg Symposium on Flavor Chemistry and Biology .   Germany, March 2007. Presentation

·         Alaei, S.H., Khanahmadi, M., et all. Comparison on Essential Oil and Menthol Content of Cultivated Peppermint …. . 14 th National & International Conferences of Biology   Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 2006.

·         Khanahmadi, M., Chemical Composition and Anti-Helicobacter pylori Activity of the Essential oil of Artemisia muttelina" . International Congress and 11th Weurman     Symposium on Flavor Chemistry and Biology . Switzerland Zurich, 2008. accepted

·         Khanahmadi, M., shahrezaei, F . Chemical Composition and Anti-Helicobacter pylori Activity of the Essential oil of smyrnium cordifolium, " . World Conference on Medicinal and Aromatic Compounds Africa, WOCMAP, 2008 . accepted

·         Khanahmadi, M., shahrezaei, F. Evaluation of dorema aucheri for their antioxidant activity from Iran, " . World Conference on Medicinal and Aromatic Compounds Africa, WOCMAP, 2008 . accepted

·         Khanahmadi M, Papzan A, Papzan Z, Shahrezaei F, Chemical composition of Cynara Scolymus, 15th Iranian seminar of organic chemistry, Kermanshah. Iran , agust 2008, presented

·         Shahrezaei F, Khanahmadi M, Saien J, Kinetic modeling of photocatalytic degradation of Direct Blue 86 in UV/Tio2 process. 15th Iranian seminar of organic chemistry, Kermanshah. Iran , agust 2008, presented

·         Khanahmadi, M., shahrezaei, F., Evaluation of smyrnium cordifolium for their   antioxidant activity from Iran. 6 th International Postharvest Symposium. , 2009. accepted

*       مشتریها:

 • واحدهاي صنعتي
 • شركت هاي توليدي

 

*       خدمات قابل ارائه :

 ·         آزمایشگاه خدمات تخصصی ارگانیک

·         آزمایشگاه خدمات تخصصی مواد شیمیایی و معدنی

·         مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها

·         تدوین استانداردهای ملی

-          ارائه مقاله و چاپ کتاب

-          ارائه فرمولاسیون ترکیبات گیاهی

 

*       کارگاه های مرتبط :

-روش تحقیق

-عصاره گیری و اسانس گیری
 

 

موارد قابل ارائه :
خدمات تحقيق و توسعه
مشاوره
آزمايش و اندازه گيري
تدوين استاندارد

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved