1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
مهندسي و علوم>بيوتكنولوژي>كشت بافت و مهندسي ژنتيك>
 
كشت بافت گياهي

در چند دهه اخير فناوري کشت بافت‌هاي گياهي در محيط کنترل شده، به عنوان يکي از روشهاي نوين در تکثیر بسیاری از گیاهان به‌ویژه آنهایی که به روش رویشی تکثیر میشوند در آمده است. هم اکنون از اين فناوری به عنوان يک صنعت پر رونق، در مقياس وسيع و تجاري براي تکثير گلها و گياهان زينتي، گياهان داروئي، درختان و درختچههاي با ارزش استفاده ميشود. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بکارگیری این فناوری در تکثیر گیاهان بویژه گیاهان زینتی و کمک به صنعتی شدن فرایند تکثیر آنها، گروه پژوهشي فناوري کشت بافت و ازدياد گياهان با هدف دستیابی به دستورالعملهای تکثیر گیاهان زینتی مهم بویژه آنهایی که از خارج از کشور وارد میشوند جهت ارائه به تولیدکنندگان و گلخانهداران و همچنین تولید متابولیتهای ثانویه مهم گیاهی ایجاد شده است.

ویژگیهای محصول:

- یکنواختبودن پایههای تکثیرشده

- عدم وجود آلودگی قارچی و باکتریایی و بیماریهای ویروسی در پایههای تولیدشده

- امکان تکثیر سریع پایهها و تولید تعداد زیادی گیاه مشابه

- فراهم کردن امکان تکثیر بدون تاثیرپذیری از شرایط محیطی

- تولید و تکثیر مداوم گیاه در طول سال

- تولید متابولیتهای ثانویه مهم گیاهی در شرایط کنترل شده

کاربردهای محصول:

- استفاده از پایههای تکثیرشده برای تولید گلهای شاخه بریده

- استفاده از پایه‎های تکثیرشده بهعنوان گیاهان زینتی آپارتمانی

- استفاده از متابولیتهای مهم گیاهی در صنعت دارویی

تواناییها:

- تکثیر پایه گلهای شاخه بریده نظیر ژربرا، آنتوریوم، میخک

- تکثیر گیاهان زینتی نظیر بگونیا، بنفشه آفریقایی، کالانکوآ

فعالیتهای انجامشده:

- تدوین دانش فنی تکثیر برخی از گلها و گیاهان زینتی مهم در شرایط این ویترو

مشتري‎ها:

- تولید کنندگان و پرورش دهندگان گلها و گیاهان زینتی

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
مشاور معتمد
دانش فني

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد مشهد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved