1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>منسوجات صنعتي>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد فعال سطحی>
 
سیلیکای رسوبی موردمصرف در صنایع لاستیک سازی

            

 
 
 
     ·    کاربردها:

  -                  صنایع لاستیک 
         -    صنایع خمیر دندان
         -     صنایع  باطری سازی
         -     صنایع کاغذ
         -     صنایع  پلیمر

 
 
 
 
 

            ·    دستاوردها:

                 - ساخت نمونه هاي سيليكاي رسوبي به عنوان پركننده لاستيك

                - اخذ تاييديه محصول به عنوان پركننده قطعات لاستيكي از شركت                          تحقيقات صنعتي صنايع لاستيك

                - ثبت اختراع

موارد قابل ارائه :
نمونه سازي
تدوین دانش فنی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد صنعتی شریف
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved